Skip to main content

Disclaimer

Voortdurend besteden wij zorg en aandacht aan onze website. Toch is het mogelijk dat er informatie op deze website staat of wordt gepubliceerd die onvolledig of onjuist is. Gebruik van enige informatie, verkregen via deze website, gebeurt op risico van de gebruiker.

De informatie op onze website wordt periodiek aangevuld. Ook eventuele wijzigingen kunnen altijd, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is voor bezoekers van onze website niet toegestaan om opgeslagen informatie van deze website openbaar te maken of op enige wijze te verveelvoudigen, zonder toestemming van Activates. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-) netwerk.

Activates sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Ook is Activates niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

De site conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens die worden opgegeven, zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie, indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten.

Activates-cookiebeleid

De website van Activates plaatst cookies op uw computer. Daarmee bedoelen we ook scripts, local storage, en pixeltags of beacons. Direct als u op deze website terechtkomt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst.

Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Ze worden alleen gebruikt om Activates beter te laten functioneren en de bezoeken aan onze website te monitoren. Hierdoor wordt het gebruik, de performance en de effectiviteit van onze website geoptimaliseerd. De data die hieruit voortkomt, gebruiken we niet op individueel persoons-of computerniveau. En kan daarom niet herleiden tot een computer of een individu.

Ons cookiebeleid

Sinds 5 juni 2012 is er een nieuwe cookiewetgeving van kracht. Dit houdt in dat elke website die het gedrag van bezoekers meet en gegevens daarover vastlegt in bijvoorbeeld cookies, zich dient te houden aan die nieuwe wetgeving. Deze wet is bedoeld voor alle websites in Nederland. En die zich richten op de Nederlandse markt. Dus ook deze website.

Voor elke niet-functionele cookie moet toestemming gegeven worden. Niet-functionele cookies houden o.a. het websitebezoek bij. Er is echter nog veel onduidelijk over deze nieuwe wetgeving en hoe die uitgevoerd dient te worden. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk een passende oplossing te bieden.

Op Activates worden de volgende cookies gebruikt.

Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk. Om makkelijker en beter te kunnen ‘bladeren’ door onze website bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook het onthouden van uw inloggegevens of producten die in uw winkelmandje zitten. Uw computer onthoudt dan de indeling die u zelf gemaakt heeft of de naam die u heeft opgegeven bij het plaatsen van een reactie. Voor deze cookies is het vragen om uw toestemming niet nodig.

Cookies voor websitestatistieken
Wij gebruiken Google Analytics om uw bezoek aan onze site te analyseren. Welke pagina’s u het meest bezoekt. Maar ook welke browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) u gebruikt en via welke kanalen u onze website vindt. Op basis daarvan kunnen we onze site en de prestaties ervan verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent.

Third-party cookies
Wij zetten online advertising in via o.a. Google Adwords en Facebook Ads. Om bepaalde functies binnen deze advertentieprogramma’s (zoals re-marketing en conversietracking) te gebruiken, worden er cookies geplaatst in uw browser.

Dit gebeurt door third-parties. Zij gebruiken de data voor onder andere social media-integratie, om gepersonaliseerde advertenties te laten zien en om inzicht te krijgen in hoe goed verschillende websites werken. De cookies verzamelen mogelijk ook gegevens buiten onze website.

Ik wil geen cookies ontvangen!

Wilt u niet dat uw bezoek op onze website gemonitord wordt? Met behulp van het menu op de cookiebanner kunt u bepaalde soorten cookies (de)selecteren. Ook kunt u het opslaan van cookies in uw browser uitschakelen. Let daarbij wel op dat het uitschakelen van cookies alleen gevolgen heeft voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Dan dient u deze handeling ook op uw anderen apparaten uit te voeren. 

Zet cookies uit voor:

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Alleen advertentiecookies uitzetten:

Wilt u ook geen third-party cookies? Meldt u hiervoor dan af via de zogenoemde Opt-out-regeling op www.youronlinechoices.com

Beleidswijzigingen

Op basis van de wetgeving kan het voorkomen dat we het raadzaam vinden om ons cookiebeleid aan te passen. Daar hebben wij dan alle recht toe. We adviseren u daarom om onze website regelmatig te bezoeken om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht. De laatste versie van ons cookiebeleid is van 25 april 2018.

Vragen

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via info@activates.nl

BEL ME NU
+
Bel mij!